HR DRIVE

Webová aplikace, která vám pomůže v rámci svých jednotlivých modulů vytvořit popis pracovní pozice, správně nacenit její hodnotu, přiřadit k ní mzdový tarif, hodnotit zaměstnance a řízeně provést zaměstnance i jeho vedoucího adaptačním procesem.

Splňujeme požadavky na systém managementu bezpečnosti informací pro vývoj a zajištění provozu nástroje HR DRIVE podporujícího personální procesy.

HR Drive - Schéma modulů

Proč používat HR DRIVE

Moderní cloudové řešení
Bez nutnosti instalovat software
Určen pro malé i velké firmy
Ověřená originální metodika
Podporuje práci personalistů i manažerů bez omezení počtu přístupů
Umožňuje práci na tabletech a mobilech
 

HR DRIVE vám pomůže v těchto oblastech

Vytvoření popisu pracovní pozice

Vytvoření popisu pracovní pozice

Modul Popisy pracovních pozic umožňuje definovat vykonávané činnosti, odpovědnosti, pravomoci, organizační vztahy a kompetence do popisu pracovního místa.
VÍCE INFORMACÍ
Stanovení hodnoty práce

Stanovení hodnoty práce

Modul Analytické hodnocení prací pomáhá k objektivnímu a spravedlivému ocenění vašich pracovních pozic originální metodikou využívající soubor kritérií. Výsledkem je přiřazení mzdového tarifu pro pracovní pozici.
VÍCE INFORMACÍ
Hodnocení pracovní seniority zaměstnanců

Hodnocení pracovní seniority zaměstnanců

Modul Hodnocení pracovní seniority posuzuje individuální kvality zaměstnance ve vztahu k jeho pracovnímu zařazení. Originální metodika pomáhá hodnotit zaměstnance z pohledu jeho znalostí, dovedností, a jejich uplatňování při práci.
VÍCE INFORMACÍ
Adaptace zaměstnanců

Adaptace zaměstnanců

Modul Adaptace zaměstnanců pomáhá efektivně řídit nejen adaptační proces zaměstnanců, kteří do firmy nastupují, ale i těch stávajících, kteří v rámci společnosti přecházejí na jinou pracovní pozici. Umožňuje přehledně spravovat adaptační plány napříč firmou.
VÍCE INFORMACÍ
Srovnání s trhem práce

Srovnání s trhem práce

Pro srovnání s trhem práce slouží C&B Data Monitor. Díky tomuto nástroji najdete na jednom místě jak kompletní přehled o vývoji mezd ve více než čtyřech tisících firmách, tak pohled do budoucnosti založený na datech z dotazníku zodpovězeného stovkami firem napříč regiony, obory a velikostmi.
VÍCE INFORMACÍ

HR DRIVE tvoří jednotlivé moduly, které jsou spolu provázány, ale lze je rovněž používat samostatně.

Podívejte se, co HR DRIVE umí

Zaujala vás naše aplikace? Máte zájem o další informace? Chcete si ji vyzkoušet? Ozvěte se nám!

ZAVOLEJTE    CZ
ZAVOLEJTE    SK
NAPIŠTE E-MAIL

Mezi naše klienty, využívající HR DRIVE, patří: