HR DRIVE

Webová aplikácia, ktorá vám pomôže v rámci svojich jednotlivých modulov vytvoriť popis pracovnej pozície, správne naceniť jej hodnotu, priradiť k nej mzdovú tarifu, hodnotiť zamestnancov a riadene previesť zamestnanca aj jeho vedúceho adaptačným procesom.

Spĺňame požiadavky na systém manažmentu bezpečnosti informácií pre vývoj a zabezpečenie prevádzky nástroja HR DRIVE podporujúceho personálne procesy.

HR Drive - Schéma modulov

Prečo používať HR DRIVE

Moderné cloudové riešenie
Bez nutnosti inštalovať softvér
Určený pre malé aj veľké firmy
Overená originálna metodika
Podporuje prácu personalistov aj manažérov bez obmedzenia počtu prístupov
Umožňuje prácu na tabletoch a mobiloch
 

HR DRIVE vám pomôže v týchto oblastiach

Vytvorenie popisu pracovnej pozície

Vytvorenie popisu pracovnej pozície

Modul Popisy pracovných pozícií umožňuje definovať vykonávané činnosti, zodpovednosti, právomoci, organizačné vzťahy a kompetencie do popisu pracovného miesta.
VIAC INFORMÁCIÍ
Stanovenie hodnoty práce

Stanovenie hodnoty práce

Modul Analytické hodnotenie prác pomáha k objektívnemu a spravodlivému oceneniu vašich pracovných pozícií originálnou metodikou využívajúcou súbor kritérií. Výsledkom je priradenie mzdovej tarify pre pracovnú pozíciu.
VIAC INFORMÁCIÍ
Hodnotenie pracovnej seniority zamestnancov

Hodnotenie pracovnej seniority zamestnancov

Modul Hodnotenie pracovnej seniority posudzuje individuálne kvality zamestnanca vo vzťahu k jeho pracovnému zaradeniu. Originálna metodika pomáha hodnotiť zamestnanca z pohľadu jeho znalostí, zručností a ich uplatňovania pri práci.
VIAC INFORMÁCIÍ
Adaptácia zamestnancov

Adaptácia zamestnancov

Modul Adaptácia zamestnancov pomáha efektívne riadiť nielen adaptačný proces zamestnancov, ktorí do firmy nastupujú, ale aj tých existujúcich, ktorí v rámci spoločnosti prechádzajú na inú pracovnú pozíciu. Umožňuje prehľadne spravovať adaptačné plány naprieč firmou.
VIAC INFORMÁCIÍ

HR DRIVE tvoria jednotlivé moduly, ktoré sú spolu previazané, ale je možné ich tiež používať samostatne.

Pozrite sa, čo HR DRIVE dokáže

Zaujala vás naša aplikácia? Máte záujem o ďalšie informácie? Chcete si ju vyskúšať? Ozvite sa nám!

ZAVOLAJTE    CZ
ZAVOLAJTE    SK
NAPÍŠTE E-MAIL

Medzi našich klientov, využívajúcich HR DRIVE, patria: