Kontakt

Aplikácia HR DRIVE je vyvíjaná spoločnosťou TREXIMA, spol. s r.o., ktorá sa od roku 1991 zameriava na spracovanie mzdových štatistík, poskytovanie odborného poradenstva firmám v oblasti odmeňovania a motivácie, a vývoj moderného softvéru pre personalistov.

Modul Analytické hodnotenie prác (pôvodne AHP 8000), ktorý je súčasťou aplikácie HR DRIVE (pôvodne DRIVE 8000), bol vytvorený s finančnou podporou Európskej únie v rámci projektu CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_076/0009299 Tvorba informačných systémov pre podporu personalistiky.

Pokiaľ vás zaujíma náš produkt HR DRIVE a odpovede na vaše otázky ste nenašli na týchto webových stránkach, neváhajte nás kontaktovať. Radi sa vám budeme osobne venovať.

ZAVOLAJTE    CZ
ZAVOLAJTE    SK
NAPÍŠTE E-MAIL
NECHAJTE NÁM KONTAKT

Môžete nás tiež kontaktovať priamo

OBCHODNÉ ZÁLEŽITOSTI - ČESKÁ REPUBLIKA

puff-kontakt.jpg

Ing. Pavel Puff

OBCHODNÝ RIADITEĽ

OBCHODNÉ ZÁLEŽITOSTI - SLOVENSKÁ REPUBLIKA

pilarikova-kontakt.jpg

Beáta Piláriková

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA

TECHNICKÉ ZÁLEŽITOSTI

skopal-kontakt.jpg

Ing. Jiří Skopal

RIADITEĽ ÚSEKU IT

Sídlime v Zlíne

TREXIMA, spol. s r.o.

třída Tomáše Bati 299
Louky
763 02 Zlín

IČO:
44004508
DIČ:
CZ44004508

Dátum zápisu do obchodného registra: 19. 11. 1991 . Zapísaný v obchodnom registri zložka C 3330/KSBR Krajský súd v Brne.